Cennik

 • SZKOLENIA WSTĘPNE - 20 zł za osobę,
 • SZKOLENIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW - od 30 zł za osobę,
 • SZKOLENIE PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI - od 60 zł za osobę,
 • KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ - od 50 zł za osobę,
 • SZKOLENIE Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - 40 zł za osobę,
 • INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - od 500 zł,
 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - od 80 zł,
 • POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Z DOKUMENTACJĄ - od 80 zł,
 • STAŁY NADZÓR NA WARUNKAMI PRACY - do uzgodnienia.
 • OPINIOWANIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE PRAWA PRACY (REGULAMIN PRACY, WYNAGRADZANIA, ITP.) - NIEODPŁATNIE
 • OPINIOWANIE NOWO UTWORZONYCH STANOWISK PRACY, POD KĄTEM PRZEPISÓW BHP I ERGONOMII - NA POTRZEBY URZĘDU PRACY - od 50 zł.
Podane ceny podlegają negocjacji. Do cen należy doliczyć podatek VAT.
! Przy większej ilości uczestników proponujemy atrakcyjne rabaty !